Okienka komunikatów

Gotowa funkcja w PHP wyświetlająca ostylowane okienka komunikatów na stronie.